smash!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lượt các quái vật và quả trứng khủng long bằng cách sử dụng phím dài, né tránh thiên thạch với con trỏ. Giữ trực tiếp tất cả các thời gian để chỉ đồng hồ để di chuyển từ màn hình.