Smarte Couture

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia vào Descendants và có một chuyến đi trên khắp Auradon với thẻ tín dụng và đốt mắt trong các cửa sổ của quần áo. Đó là, có được ra mua sắm với bạn bè tưởng tượng của bạn!. Nó tiêu thụ như không có ngày mai và chọn mô hình theo khẩu vị và thận trọng.