Smart Soccer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm thủ môn ESN trò chơi bóng đá thực tế này. Hãy thử dừng phạt đến theo cách của bạn và bạn chỉ có thể bỏ lỡ bốn của mỗi cấp.