Smart Chess

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi cờ vua này đối thủ của bạn là một ảo siêu thông minh mà lòng bạn với rất ít nỗ lực. Vì vậy mà không có miệng và sau đó cười vào thất bại của bạn.