Smacky

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Smacky là một con sóc đã có đủ sự hài hước của cây đồng bào của mình. Chống lại chúng bằng cách sử dụng chuột trong nhiều cách khác nhau, để tìm hiểu để chơi Giới thiệu iran bạn giải thích các phong trào.