Slugterra Hidden Numbers

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu có bất cứ điều gì mà đầy dẫy Slugterra là sên và số. Sự khác biệt là trong khi người đầu tiên hát, những người khác được tìm thấy.