Sloyd

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Gập đầu của bạn để nhận được lên đến di chuyển các mảnh màu xanh, màu vàng ở bên trái và màu đỏ bên phải.