Slip n Slide Plus

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Di chuyển giai đoạn đĩa robotando đỏ trong các bức tường để có được hướng đi đúng để có được chìa khóa và mở cửa. Thu thập tất cả các đồng tiền bạn có thể để có được điểm.