Slingoween

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

phiên bản Halloween của Sling, như trong các trò chơi khác, bạn phải nhấp và kéo chuột để chuyển sang một Sling đá để hoàn thành khóa học. Thu thập kẹo bạn có thể và tránh những bóng ma và bí ngô.