sling

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lắc lư với con chuột để kéo dài các lỗi đà để đạt được tất cả các vòng tròn và cuối cùng đạt được cửa thoát hiểm. Lúc đầu, bạn sẽ giải thích các hoạt động, nhấn 'bỏ qua' để vượt qua.