Sling Fire

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chắc chắn bạn biết bạn Sling của chúng tôi, nhảy từ đá để đá trong cuộc phiêu lưu mới này. Kéo chuột để chọn hướng và sức mạnh của nhảy, sẽ giúp các hướng dẫn xuất hiện và cuối cùng nhảy ra cửa màu xanh.