Slide Out

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

New Sokoban, nơi bạn phải giúp một Eskimo vào lều tuyết bằng cách sử dụng bức tường để trả lại và chạy theo hướng của bạn, làm điều đó trước khi thời gian chạy ra ngoài.