Sleepy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn các khối của hai màu sắc được chỉ ra lựa chọn đúng thời điểm để không đánh thức anh ta hoặc phần còn lại. Nếu bạn sẽ thức dậy với bất kỳ hình phạt mà bạn sẽ nhìn vào thanh tiến trình.