Sleepless Assasin

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp Lucy thoát khỏi nhà tù và đã quay trở lại vương quốc của mình. Tránh chướng ngại vật bằng cách nhảy và leo như tôi chỉ ở đầu, sử dụng cây cung của bạn với con chuột của bạn và giết tất cả những người bảo vệ của tòa tháp.