slapshot mania

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhiệm vụ của bạn là để thu thập các loại đèn xuất hiện trên sân chạy trốn các cầu thủ đối phương, một khi door've nhận chụp với 'không gian'. Ở mỗi cấp độ sẽ làm tăng khó khăn.