slam

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một phiên bản khác nhau của Arkanoid luôn luôn cạnh tranh với máy tính hoặc chống lại một người bạn để xem ai nhận được nhiều rebounds. Trong Thời gian dùng thử bạn kiểm soát thời gian mà không caérsete đưa lên với bóng.