Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ông chỉ đạo các xe của tàu lượn tránh những nguy hiểm và làm cho mọi người đến nơi an toàn trong khung thành.