Skyward Ninja

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chống lại tất cả những kẻ thù của ninja này để đạt đến đỉnh của tòa tháp, nếu bạn ở lại xuống bạn bị mất.