SkySling

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kéo chuột để ném những quả bóng cao su để loại bỏ tất cả các điểm mà bạn có trong mỗi cấp độ. Cố gắng không để dành nhiều quả bóng vì ở các cấp độ khó hơn của nhu cầu.