Skyrider

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cuộn qua các thành phố của Mỹ trong một tàu lượn treo. Hãy pha nguy hiểm giữ máy bay và thu thập tất cả các ngôi sao ở mỗi cấp.