SkyLark

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Great trò chơi tàu trong di chuyển, thí điểm máy bay trực thăng của bạn bằng cách sử dụng chuột để di chuyển xung quanh sân khấu và bắn với nút trái. Thu thập vũ khí mới và thay đổi nó bằng cách nhấn các nút 1 và 2.