Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Fly tàu của bạn với kẻ thù để tiêu diệt và có được vũ khí mới hiệu quả hơn trong mục tiêu của bạn.