Skyfire

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quý ông này cưỡi rồng của mình phải bảo vệ người dân khỏi bị tấn công bởi những con ác. Thu thập tiền xu để có được cải thiện các đặc điểm của nhân vật của bạn và con rồng của mình.