SkyDiver

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ra mắt các thợ lặn đến hồ bơi, di chuyển chuột để cung cấp cho các hướng và sức mạnh của nhảy. Chú ý gió.