SkyDiver

Đang tải trò chơi...
Trở Chơi Hai Người

Sự miêu tả

Ra mắt các thợ lặn đến hồ bơi, di chuyển chuột để cung cấp cho các hướng và sức mạnh của nhảy. Chú ý gió.