Sky Warrior

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Là trò chơi điển hình của tàu là cuộn dọc trong đó bạn phải tấn công các căn cứ của các máy bay đối phương và tấn công bạn. Quản lý máy bay của bạn với con chuột và bắn bằng cách nhấn vào nút bên trái.