Sky Serpents

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia vào cuộc đấu tranh hào hùng của các chiến binh chống lại những con rồng khủng bố vương quốc. Clava thanh kiếm của bạn ở những nơi được chỉ ra và cố gắng không để rơi leo qua cơ thể mình.