sky marauder

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tiêu diệt các tàu của đối phương và thu thập tất cả số tiền bạn có thể. Ngoài ra, bạn thấy 'powerups' mà sẽ cung cấp tốc độ bạn, vũ khí mới và cuộc sống.