Sky Guardian

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhiệm vụ của bạn là để bảo vệ các lực lượng Liên Hiệp Quốc đang hướng đến một nước châu Phi có chiến tranh. Nhiều tuyến đường với chiếc trực thăng của bạn và tiêu diệt những người chống lại bạn, khi bạn tiến bộ có thể được cải thiện vũ khí.