sky firefighter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục tiêu của bạn là để đưa ra cháy rừng. Để thu thập nước bạn nên bay qua hồ ở tốc độ bình thường và báo chí 'không gian'. điều chỉnh tốc độ; sử dụng 'một' tăng và 'z' giảm tốc.