Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Các đối tượng của trò chơi là để tồn tại càng lâu càng tốt và tiêu diệt kẻ thù của bạn. Bắn với Z, máy bơm X lỏng lẻo, và các tên lửa cây thương C. Nếu bạn cần thêm bay đạn trên cơ sở của bạn.