Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Trở thành nổi tiếng nhất Skull Kid và chơi các môn thể thao thú vị nhất, tàn sát officemates và ông chủ của bạn với một chiếc cưa điện đầu tiên và một khẩu súng sau đó. Thực sự chống căng thẳng!.