Skull Kid

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trở thành nổi tiếng nhất Skull Kid và chơi các môn thể thao thú vị nhất, tàn sát officemates và ông chủ của bạn với một chiếc cưa điện đầu tiên và một khẩu súng sau đó. Thực sự chống căng thẳng!.