Skincraft

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn đã luôn luôn mơ ước trở thành một phần của vũ trụ lưới của Minecraft tại là cơ hội của bạn, thiết kế một nhân vật với cái nhìn của riêng bạn từ đầu đến chân (cả hai buồng vệ sinh).