skilled parker

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có sáu mươi giây để đậu xe của bạn hoàn hảo ở đúng nơi, nếu bạn đánh xe khác bị thiệt hại mà cùng nhau sẽ làm cho bạn mất các trò chơi.