Skill Zone

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận dunk bóng trong các lỗ trong tường bằng cách tính lực và góc bắn. Lưu ý các bức tường của tòa án để sử dụng rebounds.