Skill Parking

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đỗ xe nơi bạn chỉ ra mà không cần nhấn bất cứ điều gì và bên trong các đường, khi bạn cũng có thể xử lý các xe nâng để sắp xếp các hộp vào nhà kho.