Skies of War

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ngoạn mục trò chơi chiến tranh trong đó lái máy bay phải đáp ứng nhiệm vụ khác nhau diễn ra trên mỗi cấp. Tôi khuyên bạn nên làm theo các 'Hướng dẫn' bắt đầu tận dụng lợi thế đầy đủ của trò chơi.