Skies of War Extended

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

mở rộng thêm phiên bản với nhiệm vụ mới của trò chơi này máy bay chiến đấu. Bay qua các căn cứ đối phương để tiêu diệt các cơ sở trường của họ và loại bỏ các đơn vị của họ.