Skidoo TT

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hoàn thành các mạch với xe trượt tuyết của bạn trong thời gian ngắn nhất có thể và chăm sóc với các hộp, disparalas với 'Space' cho họ đi.