Skidoo TT

Đang tải trò chơi...
Hoàn thành các mạch với xe trượt tuyết của bạn trong thời gian ngắn nhất có thể và chăm sóc với các hộp, disparalas với 'Space' cho họ đi.