Sketchpad DX

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đã có một bàn tay ổn định với con chuột của bạn? Chứng minh vẽ bằng bút chì trên đường dây của mỗi con số, bạn có thể bắt đầu thực hành vẽ miễn phí trong 'chế độ Vẽ miễn phí và sử dụng nhiều công cụ để vẽ.