Skatelander

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có skate tập luyện vui vẻ trên đường phố đầy những trở ngại và nguy hiểm. Bạn có thể nhanh chóng thay đổi hướng hoặc nhảy khi cần thiết.