skateboy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển trượt ván, ép các số từ 1 đến 9 thực hiện các thủ đoạn khác nhau, sử dụng phím dài để nhảy và kết hợp với con trỏ ở trên sẽ thay đổi hướng. Thêm điểm với nhảy và pirouettes, nhưng nếu bạn rơi phạt