Skateboard City

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hiện thủ thuật với ván trượt của bạn trên toàn thành phố, bạn có thể làm như vậy bằng cách hoàn thành nhiệm vụ khác nhau hoặc ở chế độ 'Freestyle'. Nhập 'Làm thế nào để chơi' để tìm hiểu làm thế nào để sử dụng các điều khiển để làm các thủ thuật thú vị nhất.