skate park

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hiện thủ thuật trong U để có được điểm và di chuyển đến cấp độ tiếp theo. Tôi khuyên bạn nên đi vào 'Tìm hiểu để chơi và đi làm được mọi thứ cho bạn, bạn sẽ thấy số tiền của những điều bạn có thể làm.