Skate Mania

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm tất cả các loại thủ thuật và nhảy với skate để kiếm điểm và mở khóa các kịch bản mới và các bảng với các tính năng tốt hơn.