Sisters Cheongsam Show

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hai chị em có một bữa tiệc Trung Quốc và muốn ăn mặc đẹp như có thể cho dịp này. Bạn cũng có thể chọn trang điểm và kiểu tóc phải.