Simsi v.2

Đang tải trò chơi...
Nắm bắt những quả bóng cai cẩn thận không để chạm vào màu đen và mang nó đến các vòng tròn lớn. Khi bạn đi qua màn hình sẽ phức tạp.