Simpsons Pacman

Đang tải trò chơi...
Chiều cao của sự phi lý chủ nghĩa siêu thực, tưởng tượng trò chơi nổi tiếng Pacman, Pacman cho bạn bè với người đứng đầu của Homer và phần còn lại của dàn diễn viên của The Simpsons. Không hơn.