Simpsons 3D Springfield

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Vũ trang cho bao da vai, Bart Simpson phải giết tất cả những kẻ bắt nạt của Springfield trước bánh rán bị đánh cắp Homer cha thân yêu và háu ăn của mình. Cáp Kiểm tra nó!.