Simple Puzzle

Đang tải trò chơi...
Mục đích là để thay đổi các mảnh với nhau để có được ba phần bằng nhau. Bạn di chuyển với "Ctrl". và "không gian" bạn thay đổi.