Sim Taxi Lotopolis

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái xe taxi của bạn vào một thành phố mới được gọi là Lotopolis. Hãy cho khách hàng của bạn đến điểm đến của họ và hãy cẩn thận rằng bạn không ngừng cảnh sát.